09:41 ICT Thứ tư, 26/06/2019

Tin tức

Đoàn- Đội

Tư liệu dạy học

Góc học sinh

Kết nối tri thức

http://www.ioe.vn
Trang Web cung cấp các đề thi và tổ chức thi giải tiếng Anh qua internet.
http://violympic.vn
Website cung cấp các đề thi và tổ chức thi giải toán qua internet.

http://ebook.edu.net.vn
Thư viện giáo trình điện tử - Bộ giáo dục và đào tạo

http://www.moet.gov.vn/?page=9.6
Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục & Đào tạo

http://violet.vn/main/
Mạng xã hội của cộng đồng giáo viên Việt Nam, nơi giao lưu kiến thức và chia sẻ tài nguyên dạy học

Trang nhất » Tin Tức » CÔNG KHAI

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HÒA TIẾN

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HÒA TIẾN

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT, NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT, NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT, NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC - NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC - NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC - NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục, năm học 2017-2018

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 137/QĐ- THHT1 ngày 12/ 9 /2018 của trường TH Hòa Tiến 1)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HÒA TIẾN

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HÒA TIẾN

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 của trường Tiểu học số 1 Hòa Tiến

BÁO CÁO CÁC KHOẢN THU TRONG NHÀ TRƯỜNG ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

BÁO CÁO CÁC KHOẢN THU TRONG NHÀ TRƯỜNG ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

BÁO CÁO CÁC KHOẢN THU TRONG NHÀ TRƯỜNG ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CUẢ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HOÀ TIẾN

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CUẢ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HOÀ TIẾN

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CUẢ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HOÀ TIẾN

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ 4 NĂM 2017

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ 4 NĂM 2017

Căn cứ Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Căn cứ quyết toán chi ngân sách quý 4/2017 của Trường Tiểu học số 1 Hòa Tiến; Xét đề nghị của bộ phận tài vụ nhà trường quyết định: Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quý 4/2017 của Trường Tiểu học số 1 Hòa Tiến (Có kèm theo các biểu đính kèm)

 
Trường Tiểu học số 1 Hòa Tiến
ĐC: Hòa Tiến- Hòa Vang- Đà Nẵng
ĐT: 05113879383- Website: thhoatien1-hoavang.edu.vn